30/11/19 545
30/11/2019
Công nghệ công nghệ AI hoặc trí thông minh nhân tạo là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của...
30/11/2019
Công nghệ mạng luôn cải tiến để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người, ngày xưa mạng internet đầu tiên mà chúng ta...
30/11/2019
Điều gì đang xảy ra với xu thế kinh doanh trên thế giới? 85% mối quan hệ kinh doanh sẽ được hình thành qua Internet...